Kolasin Resort

Welcome

  

Izbjegavanje nesporazuma

Kućni red

 

 

Za Vaš ugodan boravak i izbjegavanje nesporazuma evo i kućni red. Potvrda rezervacije podrazumijeva se da ste upoznati i saglasni sa sadržajem, te da ćete  se istog pridržavati.

 • Odmah po dolasku domaćinu predaćete lična dokumenta zbog prijave nadležnima
 • Smještaj je na raspolaganju od 14 sati na dan dolaska do 10 sati na dan odlaska
 • Gost je s posebnom pažnjom dužan voditi brigu o ključu objekta, naknada za gubitak ključa iznosi 50 €
 • Troškove zakupa smještaja plaćate lično domaćinu ili na žiro račun ukoliko rezervacija nije izvršena posredovanjem agencije. Plaćanje je isključivo u eurima prema cjenovniku za tekuću godinu
 • O detaljnom uređenju i čišćenju pri svakoj smjeni gostiju brine domaćin. Posteljina se mijenja prilikom svake smjene te svakih tri dana. Peškiri svaki drugi dan
 • Domaćin nema pravo bez najave i dopuštenja gosta ulaziti u iznajmljeni objekat, niti dirati i koristiti ličnu imovinu gosta. Domaćin može ući u objekat bez prisustva gosta samo u slučajevima kada ima opravdanu sumnju da objektu ili imovini gosta prijeti opasnost, te kada opravdano sumnja na grubo kršenje pravila kućnog reda
 • Domaćin Vam stoji na usluzi tokom Vašeg boravka za sve informacije i pomoć koju trebate. Domaćin nije obavezan niti odgovoran za organizovanje slobodnog vremena i animaciju gosta
 • Gosti su dužni sami brinuti o svojim stvarima i vrijednostima. Vlasnik objekta odriče se odgovornosti za eventualni nestanak stvari i vrijednosti gostiju, ali će učiniti sve u njegovoj mogućnosti da istu zaštiti i upozori gosta o mogućim opasnostima
 • Dovođenje kućnih ljubimaca nije dopušteno bez odobrenja domaćina
 • Pušenje u spavaćim prostorijama je zabranjeno. Preporučujemo pušenje na terasama objekta i vanjskim prostorima. Molimo pušače da ne bacaju opuške po kući, dvorištu ili van njega te da preduzmu sve sigurnosne mjere u prevenciji požara i zbog svoje lične sigurnosti
 • Nije dopušteno unositi lako zapaljive i eksplozivne stvari i stvari s jakim ili neugodnim mirisom. U objekat nije dozvoljeno unositi električne potrošače za koja niste dobili saglasnost domaćina. Utrošak električne energije koji je u cijeni smještaja ne predviđa neuobičajene dodatne aparate na struju, te će se za svaki potrošač pronađen u objektu naplatiti dodatni troškovi električne energije srazmjerno potrošnji, bez obzira jesu li upotrebljavani ili ne
 • Od 23:00 sata do 7:00 sati je vrijeme noćnog mira - zabranjeno je stvaranje buke i remećenje mira
 • Gost je obavezan čuvati opremu i opšte stanje iznajmljenog objekta, posebnu pažnju potrebno je obratiti na isključivanje električnih potrošača, zatvaranje slavina, gašenje grejnih uređaja za vrijeme dok se gost ne nalazi u objektu
 • Strogo je zabranjeno dovođenje osoba koje nisu korisnici iznajmljenog objekta te nijesu navedeni na prethodno priloženoj rezervaciji. U slučaju pronalaska osoba koje nijesu registrovane ili nijesu najavljene domaćin ima puno pravo otkaza smještaja svim gostima bez posljedica plaćanja storno troškova
 • Gost koji namjerno ili iz krajnje nepažnje počini kvar ili štetu na imovini moraće domaćinu nadoknaditi puni iznos nastale štete. Na dan odlaska gost je obavezan lično pozvati domaćina da uz njegovo prisustvo pregleda sve prostorije i kućne aparate kako bi dokazao da nije počinio štetu. Tek tada gost ima pravo da napusti smještaj. Sva počinjena šteta koja po odlasku nije prijavljena potraživat će se naknadno od gosta sudskim putem.

U slučaju ne pridržavanja kućnog reda domaćin ima pravo otkazati dalje pružanje usluga.

Želimo Vam ugodan boravak!

HVALA

Kontakt

Viber Whatsapp  +38267610310

email

Mapa

Vila Drijenak

Booking.com

Booking

Airbnb.com

airbnb

Posjetioci

2.png7.png3.png4.png1.png2.png
danas71
juče115
neđelja836
mjesec4095
ukupno273412